علت خالی شدن ناگهانی باتری گوشی s7

علت خالی شدن ناگهانی باتری گوشی s7