سامسونگ 60 میلیارد دلاری

برند سامسونگ 60 میلیارد دلاری شد