نشان تجاری جدید سامسونگ

رونمایی از تراشه ی اگزینوس ۹۸۱۰ توسط کمپانی سامسونگ