چرا کولرگازی بوی بد می‌دهد؟

چرا کولرگازی بوی بد می‌دهد؟