چشمک زدن درجه یخچال سامسونگ

علت چشمک زدن درجه یخچال سامسونگ چیست؟