نمایش نادرست درصد شارژ

رفع مشکل نمایش نادرست درصد شارژ در اندروید