توقف تولید تلویزیون های LCD

عزم سامسونگ برای توقف تولید تلویزیون های LCD